noteikumi

markthotel-jena.com PAKALPOJUMU ATTĀLUMA NOSACĪJUMA NOTEIKUMI

1.§
Definīcijas

Noteikumos lietotie termini nozīmē:

Pakalpojuma e-pasta adrese
Raksts – kodolīgs rakstisks paziņojums par uztura bagātinātājiem vai medicīnas ierīcēm, kas nodrošina pārdošanai Polijā, jo īpaši piesātinātus tādus elementus kā sastāva aprakstu, īpašību aprakstu, darbības aprakstu, lietošanas metodi, efektīvu novērtējumu, informāciju par vietu, kur jūs varat nopirkt produktus, kā arī atsauce ( saite) uz vietni, kur jūs varat iegādāties produktu,
Veidlapa – Tagad pieejamā pieteikuma veidlapa, kas ļauj Lietotājam reģistrēties vietā un izveidot lietotāja kontu,
Patērētājs – fiziska persona, saskaņā ar Pakalpojuma līguma darbības mērķiem, kas tieši saistīti ar viņa uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību;
Konts – Lietotāja profils, kas izveidots ar reģistrāciju, ar kura palīdzību viņš var ievietot rakstus ar grafisku saturu, izmantojot īpašu veidlapu, automātisko publicēšanu Vietnē;
Trešā ballīte – fiziska persona, juridiska persona, kā arī organizatoriska vienība, kas nav juridiska persona, kuras īpašie noteikumi piešķir rīcībspēju, kas nav Lietotājs;
Noteikumi – šie noteikumi attālināto pakalpojumu sniegšanai;
apkalpošana – vietne, kas pieejama tikai www.markthotel-jena.com, caur kuru Lietotājs var izmantot Pakalpojumu;
Lapa / s – Vietnes administrators un lietotājs;
Pakalpojuma lapa – vietne www.markthotel-jena.com;
Līgums par Pakalpojuma sniegšanu – līgums, saskaņā ar kuru Vietnes administratori apņemas sniegt Lietotājiem pakalpojumu bez maksas, kas noslēgti attālināti, ti, kā daļa nav organizētas distances līguma slēgšanas sistēmas, bez Pušu vienlaicīgas fiziskas iespējas, izmantojot tikai vienu vai vairākus vairāk attālumus saziņas līdzekļu (izmantojot jaunu vietni) līdz līguma noslēgšanai;
apkalpošana – pakalpojums, ko Vietnes administratori sniedz bez maksas, lai izveidotu un uzturētu Lietotāja kontu Vietnē, ar kuru palīdzību Lietotājs var ievietot bezmaksas rakstisku kopā vai kādu sniegto grafisko saturu, kas tāpat tiek publicēts Vietnē;
Lietotājs – fiziska persona, kurai ir Konts un kura ir 18 gadus veca un kurai ir pilnīga rīcībspēja (ieskaitot Patērētāju), kā arī juridiska persona vai organizatoriska vienība, kas nav juridiska persona, kuras īpašie noteikumi piešķir rīcībspēju;
Vietnes administratori – markthotel-jena.com
Grafiskais saturs – fotogrāfijas vai grafikas, kuras lietotājs piegādājis rakstam, uzrādot izstrādājumus, uz kuru pareizu rakstu.

2.§
Vispārīgi noteikumi

Noteikumi nosaka noteikumus par Pakalpojuma sniegšanu no attāluma.
Intelektuālās īpašuma tiesības uz saturu, ko Lietotājs Vietnē nenodrošina, jo īpaši autortiesības un rūpnieciskās īpašuma tiesības Vietnes nosaukumi, domēna un logotipa laukums, kā arī tā grafiskos, verbālos un verbāli-grafiskos elementus (piem., Izkārtojums), Vietnes programmatūras un datu bāzes tiesības Ir likumīgi aizsargātas un tās ir jāpiešķir Vietnes administratoram vai vienībām, ar kurām Vietnes administratoriem ir noslēdzis atbilstošus līgumus.
Vietnes administratori veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka vietne darbojas pareizi, ciktāl tas izriet no pašreizējām tehniskajām zināšanām, un tās ir jāpieņem atbilstīgi visiem pārkāpumiem, kuras pareizi ziņo citiem, trešās personas vai kuras ir identificējušas vietņu administratorus. .
Lietotājs garantē, ka jebkurš saturs, ko viņš sniedz Vietnes administratoram, nepārkāpj trešo personu tiesības, tostarp ekskluzīvas tiesības.

3.§
Vietnes lietošanas noteikumi

Lietotājam jo īpaši ir pienākums:

izmantot Tīmekļa vietni tā, lai netraucētu tās darboties, piemēram, izmantojot īpašas programmatūras vai ierīces,
izmantot Vietnē ievietoto saturu tā, lai netiktu kopēti vai publicēti Vietnes elementi, kurus aizsargā ekskluzīvas tiesības, jo īpaši informācija, saturs, dati, fotogrāfijas, attēli, zīmējumi, ikonas, apraksti, kravu raksti un zīmes.

4.§
Pakalpojumu sniegšanas līguma un Pakalpojumu sniegšanas noteikumu noslēgšana

Lietotājs var ievietot publiski Lietotāja sniegto rakstu, kuram var pievienot grafisko saturu. Raksta publicēšana notiek bez Vietnes administratora līdzdalības, proti, Vietnes administratoru lietotāja kontā nodrošina tikai rīkus un servera virsmu, ar kuru lietošanu Lietotājs patstāvīgi ievada saturu un grafisko saturu, kas pēc tam, kad parādīsies jauns.
Līgums par Pakalpojuma sniegšanu tiks noslēgts, kad Lietotājs saņem e-pastu, kas minēts 8. punktā.
Lai noslēgtu līgumu par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot vietni, jums jāievada vietni un pēc tam jāaizpilda veidlapa vismaz tādā apjomā, kā norādīts veidlapā sniegtajos norādījumos, veicot turpmāku tehnisko darbību, kā arī uz pieejamo informāciju veidlapā.
Pakalpojuma līguma noslēgšanas veidlapu var aizpildīt 24 stundas diennaktī, visas nedēļas dienas.
Jūs varat sazināties ar vietņu administratoru, izmantojot vietnes veidlapas kontaktu veidlapu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
Veidlapas esošo datu nosūtīšana (veidlapas nosūtīšana) un Pakalpojuma līguma noslēgšana un iespēja tikai pēc šīs noteikumu pieņemšanas un Lietotāja piekrišanas darīt viņam pieejamu Kontu pirms 14 dienu termiņa beigām par atteikšanos no Pakalpojuma līguma.
Nepieciešams nosacījums Pakalpojuma līguma noslēgšanai un pareizai datu sniegšanai veidlapā. Gadījumā, ja Vietnes administratoram rodas šaubas par Lietotāja sniegto datu pareizību, Vietnes administratoriem pārbaudiet šos datus, piemēram, sazinoties ar Lietotāju. Ja ar lietotāju saistīto iemeslu dēļ nav iespējams sazināties ar Lietotāju vai pārbaudīt Lietotāja sniegtos datus, Vietnes administratori neslēdz Pakalpojuma līgumu.
Tūlīt pēc veidlapas izskatīšanas un pārbaudes Lietotājs saņem e-pastu, kurā ir apstiprināti visi būtiskie noslēgtie Pakalpojuma līguma elementi. Nosūtot, piemēram, teikšu citām ziņām, tiek aktivizēts lietotāja konts.
Raksts (kopā ar kādu grafisko saturu), ko Lietotāja ievietojis, izmantojot īpašu veidlapu, kas tiek nodrošināts kā lietotāja konta sastāvdaļa, tik parādīts Vietnē 7 dienu laikā pēc tam, kad Lietotājs to ievada kontā esošajā veidlapā un Lietotājs ir apstiprinājis.
Lietotāja var izbeigt Pakalpojuma līguma laikā, tāpat kā attiecīgu paziņojumu Vietnes administratoram (vēstuli, kas nosūtīts pa pastu, ar kurjeru vai e-pastu) pa e-pastu uz Vietnes e-pasta adresi vai sarakstoties ar Vietnes administratora norādījumiem. adrese.

5.§
Informācija par Patērētāja atteikšanos no līguma

Lietotājam, kurš ir Patērētājs, ir tiesības atteikties no Līguma par Pakalpojuma sniegšanu 14 dienu laikā, nenorādot iemeslus.
Termiņš atteikumam no Līguma par Pakalpojuma sniegšanu beidzas pēc 14 dienām no Līguma par Pakalpojuma sniegšanu datuma.
Lai izmantotu tiesības atteikties no Pakalpojuma līguma, Lietotājam, kurš ir Patērētājs, ir pienākums informēt pa e-pastu uz Pakalpojuma e-pasta adresi vai korespondencē Pakalpojuma administratoru ar savu lēmumu atteikties no Pakalpojuma līguma. Pakalpojuma līgums ar nepārprotamu paziņojumu (vēstule, kas nosūtīta pa pastu, ar kurjeru vai pa e-pastu).
Lietotājs, kas ir Patērētājs, var izmantot Līguma atteikuma veidlapas veidni, lai sniegtu Vietnē izvietoto Pakalpojumu, taču tas nav obligāts.
Lai ievērotu Pakalpojuma līguma izstāšanās termiņu, Lietotājam, kurš ir Patērētājs, pietiek ar to, lai pirms termiņa atkāpšanās nav Līguma nosūtīto informāciju par savu tiesību atkāpšanos no līguma, lai nodrošinātu Pakalpojuma sniegšanu. Apkalpošana.

6.§
Lietotāju sūdzības

Lietotāja var iesniegt sūdzību vai pretenziju Vietnes administratoram par Pakalpojuma sniegšanu, tostarp Vietnes administratoriem, izskatot tikai sūdzības vai sūdzības:

piegādāts pa pastu uz Vietnes administratora adresi,
saņemts pa e-pastu uz Pakalpojuma administratora e-pasta adresi [email protected]

Lietotāja var iesniegt sūdzību vai prasību, izmantojot pilnvaru, un pilnīgi būtu jāsniedz rakstiski, ja vien nav īpašas faktisko apstākļu, kam nepieciešama rakstiska veidlapa ar notariāli apstiprinātu vai oficiālu paraksta apstiprinājumu.
Lietotājam ir pienākums:

sūdzībā vai sūdzībā norādot savu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi (ja nenorādīsit e-pasta adresi, Vietnes administratori neuzrādīs saziņu ar sūdzību un sūdzību sūdzību vai sūdzību) un informāciju, norādot sūdzību priekšmetu vai arī savu nostāju jautājumu, uz kuru vārdu sūdzība vai sūdzība,
sūdzībai vai prasībai būtu jāpievieno dokumentu oriģināli vai kopijas, kas attiecas uz prasībām vai prasības priekšmetu, un tas ir nepieciešams lietas apstākļu noskaidrošanai.

Lietotājam jācenšas iesniegt sūdzību vai pretenziju tūlīt pēc tam, kad viņš ir informēts par apstākļiem, kas pamato tās iesniegšanu.
Vietnes administratori bez sūdzības vai sūdzības, kurās nav datu, kas ļauj identificēt Lietotāju.
Vietnes administratori, izskatot sūdzību vai sūdzību, lai noskaidrotu visus atbilstošos apstākļus, uz kuriem attiecas sūdzības sūdzība, kā arī sūdzību sūdzību papildu informāciju, paskaidrojumus vai dokumentus, un:

– sūdzības vai pretenzijas saturs nevar būt iespējams noteikt tos priekšmetu vai sūdzības šo nostāju, vai
tas ir vajadzīgs sūdzības vai prasības ticamai pārbaudei,

Sūdzības sūdzību vai sūdzību neatzītu, sūdzību un darbības problēmu risināšanu, kas ļauj izskatīt sūdzību vai sūdzību.
Vietnes administratoriem, bet ne vēlāk kā 21 dienas laikā, kad nav sūdzību vai sūdzību saņemšanas dienas, atbildot uz sūdzību iesniegšanu, kas tiek pārsūtīta sūdzību iesniegšana uz e-pasta adresi, bez kurām vietņu administratoriem ir jāsniedz sūdzību vai sūdzību.
Lietotājs vienmēr var lūgt, lai sūdzības procedūras priekšmetu atrisinātu trešajā personā, un šim nolūkam:

vērsties pie starpnieka vai tāpēc, kad notiek mediācijas process, ar lūgumu veikt starpniecību,
vērsties iestādē, kurā notiks šķīrējtiesas process, ar lūgumu izskatīt lietu šķīrējtiesā,
ja viņš ir patērētājs, lūdz, lai palīdzētu attiecīgajiem patērētāju ombudam vai citai struktūrai, kas veic līdzīgas funkcijas.

Adresē http://ec.europa.eu/consumers/odr ir tiešsaistes platforma strīdu risināšanai starp patērētājiem un uzņēmējiem ES līmenī (ODR platforma). ODR platforma ir interaktīva un daudzvalodu vietne ar vienu pieturas aģentūru patērētājiem un uzņēmējiem, kuri meklē ārpustiesas strīdu par līgumsaistībām, kas izriet no tiešsaistes pakalpojumu līguma.
Lai nodrošinātu visas šaubas, sekcijā minētā instrukcija. 8. vai 9. punkts neveido šķīrējtiesas klauzulu vai Vietnes administratora automātisku piekrišanu starp starpniecību vai mierizlīgumā.

7.§
Autortiesības

Saņemot 4. panta 4. punktā minēto ziņojumu, ir jāņem vērā, ka vietņu administratoram bez ekskluzīvas licences ir jāpiedalās un grafiskajam saturam šādos lietošanas laukos:

darbu ierakstīšanas un reproducēšanas jomā – visu formātu un jebkuru ciparu paņēmienu darbu kopiju fiksēšanu un reproducēšanu;
tirdzniecības oriģināls vai kopijas, kurās darbos ierakstīti, – oriģināla vai kopiju tirdzniecība ar Vietnes starpniecību;
darbu izplatīšanas jomā citādā veidā, nekā noteikts iepriekš 2. punktā – publikas izstādīšana Vietnē, kā arī darbu publiskā koplietošana tādā veidā, lai ikviens varētu tiem piekļūt viņu izvēlētajā vietā un laikā,
ievadīšana datora atmiņā,
apvienot katru darbu pilnīgi vai daļēji ar citiem darbiem, kopīgas izplatīšanas nolūkā,

1. 1. punktā minētā licence tiek izsniegta bez teritoriāliem un laika ierobežojumiem (tā ir nenoteikta).

8.§
Atbildība

Vietnes administratori nav atbildīgi par tehniskām problēmām vai tehniskiem ierobežojumiem Lietotāja izmantotajā datortehnikā, gala ierīcēs, IKT sistēmā un telekomunikāciju infrastruktūrā, kas liedz Lietotājam pareizi izmantot Vietni un tajā piedāvā piedāvātos pakalpojumus.
Vietnes administratori nav atbildīgs par:

Lietotāja datu zudums, ko nodrošina iekārtas, sistēmas kļūme vai citi apstākļi, kas rodas tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Vietnes administratoru;
sekas, ko Lietotājs izmanto Tīmekļa vietnei pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, noteikumu noteikumiem vai šajā sakarā pieņemot paražām,
datu pārraides ātrums un saistību ierobežojumi, kas nav tehniski, tehnoloģiski vai infrastruktūras apstākļi, kas nav attiecināmi uz vietņu administratoru,
trešo personu tiesību pārkāpums, izmantojot Lietotāja sniegto saturu (ieskaitot grafiku).

9.§
Nobeiguma noteikumi

Jebkuru strīdu izšķiršana starp Vietnes administratoru un Lietotāju, kurš nav Patērētājs, ir pakļauts tiesai, kurai ir jurisdikcija pār Vietnes administratora adresi.
Šīs noteikumu atsevišķās noteikumu atzīšanas likumā noteiktā veidā par nederīgiem vai neefektīviem neietekmē pārējo noteikumu noteikumu spēkā esamību vai efektivitāti. Nederīgā noteikuma vietā tiks noteikts noteikums, kas ir vistuvāk nederīgā noteikuma mērķis, un visi šie noteikumi.
Lai izvairītos no jebkādām šaubām, vietņu administratoriem, kurš ir tikai uzņēmums, kas, izmantojot vietņu rīkus un servera virsmu, ļauj regulāri publicēt un attēlot katru dienu tikai rakstus un grafisko saturu, patur to nedomāt nekādā veidā saikne ar preču zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem, izkārtņu ražotājiem. un uzņēmumā, kas atbilst Vietnē.
Ir aizliegts daļēji vai pilnībā kopēt vai publicēt Tīmekļa vietnes elementus, kuri aizsargā ekskluzīvas tiesības, jo īpaši informāciju, saturu, datus, fotoattēlus, attēlus, zīmējumus, ikonas, produktu un zīmolu aprakstus, kā arī citas vietnes saturu.
Spēkā esošie noteikumi tiek publicēti, piemēram, tādā veidā, kas ļauj tos uzglabāt un vairākkārtīgi izgūt parastā darbības gaitā.

Šīs vietnes administratori pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka tajā esošais saturs ir pilnībā pareizs, tomēr, paturot prātā, ka daļu saturu var tulkot no citām valodām, nevis vietņu valodām, tulkošanas iespējām var rasties jebkādas neprecizitātes vai pārkāpumi.

error: Content is protected !!